Zaprzestanie wykonywania świadczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych

    Informujemy, że  z dniem 15 stycznia 2018 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych zaprzestaje wykonywania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz profilaktyki z zakresu medycyny pracy – w placówce Uniwersytetu Szczecińskiego – zlokalizowanej przy ul. Bohaterów Warszawy 75. Studenci i doktoranci zadeklarowani w Przychodni Uniwersytetu Szczecińskiego objęci są opieką w innych (do bieżącego wyboru przez studenta lub doktoranta) lokalizacjach SP ZOZ Szkół Wyższych, miedzy innymi w:

    1. Ul. Bohaterów Warszawy 51 (przychodnia ZUT)
    2. Al. Wojska Polskiego 97 (przychodnia specjalistyczna)

    Więcej informacji:

    • sekretariat SPZOZSW tel. 91 422 12 45.