pokój 113/114, ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

dr hab. Ryhor Fedaruk,
prof. US, kierownik pracowni,
pokój: 514,
tel.: 91 444 12 33,
e-mail.: fedaruk(at)wmf.univ.szczecin.pl


WYMAGANIA WSTĘPNE: Znajomość matematyki i podstaw fizyki w zakresie dwóch lat studiów na kierunku Fizyka,
PROWADZĄCY: prof., dr hab. Mykoła Serheiev; dr hab. Ryhor Fedaruk, dr inż. Marcin Olszewski,
RODZAJ KURSU: Laboratorium,
OPIS CELU PRACOWNI: Zapoznanie się z doświadczalnymi metodami badania różnych zjawisk natury metodami fizycznymi.

SPIS DOŚWIADCZEŃ:

Ćwiczenia w przebudowie:

  • Nr 12 Laser He-Ne. Analiza przemieszczeń metodami interferometrii holograficznej
  • Nr 15 Dozymetria promieniowania jonizującego
  • Nr 20 Elementy symetrii a morfologia kryształów
  • Nr 21 Metody hodowli kryształów
  • Nr 23 Echo spinowe
  • Nr 24 Pomiary czasów relaksacji spin-sieć w cieczach i ciałach stałych
  • Nr 26 Franck-Hertz