• Informacje ogólne

  Jednostka prowadząca Instytut Matematyki
  Wydział Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Cel studiów Kurs ma na celu zapoznanie (teoretyczne i praktyczne) słuchaczy z elementami arytmetyki finansowej i funkcji finansowych w programie Excel.
  Opis /Program W trakcie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z funkcjami finansowymi w programie Excel i ich wykorzystaniem do obliczeń finansowych, z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami oprocentowania kapitału, ciągów płatności oraz reguł finansowych spłaty kredytu.
  Uczestnicy Nauczyciele uczący matematyki w  szkole podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.
  Prowadzący Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni z wieloletnim stażem zawodowym, zatrudnieni w Instytucie Matematyki.
  Czas trwania 4 miesiące, 50 godzin
  Opłata
   500 zł
 • Terminy

  rekrutacja i składanie dokumnetów
  • nabór zimowy: wrzesień
  • nabór letni: luty
  rozpoczęcia zajęć
  • nabór zimowy: październik
  • nabór letni: marzec
  terminy zajęć Zajęcia odbywać się będą w soboty. Dokładny plan zajęć zostanie podany w terminie późniejszym.
 • Wymagane dokumenty

  Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, wg kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (30).

  Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy,
  • 1 zdjęcie, legitymacyjne
  • poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika kursu.
  Załączniki
 • Sposób składania dokumentów

  Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres:

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Matematyczno-Fizyczny

  Sekretariat Instytutu Matematyki (pokój 20)

  ul.Wielkopolska 15

  70-451 Szczecin