ASPEKTY GEOMETRII NIEPRZEMIENNEJ

 

 • Informacje ogólne:

  opis:

  Szkoła „Aspekty Geometrii Nieprzemiennej” odbędzie się w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wielkopolska 15, w sali 210. Będzie ona poświęcona przedstawieniu podstaw oraz najnowszych osiągnięć i kierunków geometrii nieprzemiennej. Wykłady wprowadzające z K-teorii, homologii cyklicznych etc. wygłoszą prof. G. Banaszak, prof. P. Krasoń i prof. S. Betley. Głównym wykładowcą będzie wybitny matematyk prof. M. Wodzicki, który przedstawi 6 serii wykładów dotyczących różnych aspektów geometrii nieprzemiennej.

  organizator:

  termin:

  • 5 – 15 czerwca 2002

  miejsce:

  Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Uniwersytet Szczeciński
  ul. Wielkopolska 15
  71-451 Szczecin

 • Wykładowcy

  • Mariusz Wodzicki (Berkeley),
  • Grzegorz Banaszak (UAM),
  • Stanisław Betley (UW),
  • Andrzej Dąbrowski (USz), Piotr Krasoń (USz),
  • Tomasz Maszczyk (UW),
  • Bogdan Szydło (UAM),
  • Marek Szyjewski (USl),
  • Yoichi Uetake (UAM/Japan).
 • PLAN SZKOŁY (program ramowy)

  5.06 (środa)

  16.00 – 18.00 P. Krasoń, „Wstęp do K-teorii (I)”;
  18.15 – 20.15 G. Banaszak, „Wstęp do K-teorii (II)”

  6.06 (czwartek)

  16.00 – 18.00 M. Wodzicki, „Trzy wykłady z Rachunku Różniczkowego (I)”;
  18.15 – 20.15 S. Betley, „Homologie Hochschilda”

  7.06 (piątek)

  16.00 – 18.00 M. Wodzicki, „Trzy wykłady z Rachunku Różniczkowego (II)”;
  18.15 – 20.15 S. Betley, „Homologie cykliczne (I)”

  8.06 (sobota)

  10.00 – 12.00 S. Betley, „Homologie cykliczne (II)”;
  12.15 – 14.15 M. Wodzicki, „Trzy wykłady z Rachunku Różniczkowego (III)”,
  16.30 – 18.30 G. Banaszak / P. Krasoń, „Wstęp do K-teorii (III)”

  10.06 (poniedziałek)

  10.30 – 12.30 M. Wodzicki, „Niezmienniki indeksu”

  11.06 (wtorek)

  10.30 – 12.30 A. Dąbrowski, „Hipoteza Riemanna”;
  14.30 – 15.30 Y. Uetake, „Can one hear the sound of prime numbers?”;
  15.35 – 16.35 B. Szydło, „Formuła Kuznetsova i addytywny problem dzielników”

  12.06 (środa)

  10.00 – 12.00 M. Wodzicki, „Homologie operatorów”;
  14.00 – 16.00 T. Maszczyk, „Geometria nieprzemienna instantonów”;
  16.30 – 18.30 M. Szyjewski, „Discriminants of quadratic forms over schemes”

  13.06 (czwartek)

  10.30 – 12.30 Sesja dyskusyjna (I)

  14.06 (piątek)

  10.30 – 12.30 M. Wodzicki, „Periodyczność Botta w K-teorii”

  15.06 (sobota)

  10.30 – 12.30 Sesja dyskusyjna (II)