Mateusz Pulikowski
Przewodniczący WRSS WMF US,
członek Rady Wydziału i Rady Instytutu Matematyki
kierunek studiów matematyka;

Tel. 791 129 010
pulikowski.mateusz@gmail.com

Justyna Skorupa
Wiceprzewodnicząca WRSS WMF US, sekretarz,
członek Wydziałowej Komisji ds. Pomocy Materialnej,
członek Rady Wydziału i Rady Instytutu Matematyki
kierunek studiów matematyka;

Tel. 726 950 676
justyna.skorupa@op.pl

Jolanta Ptak
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Pomocy Materialnej i delegat do URSS US,
członek Rady Wydziału i Komisji Prawnej URSS US,
kierunek studiów matematyka;

Tel. 793 634 900
jola19941504@wp.pl

Emilia Kołobycz-Karwecka
członek Wydziałowej Komisji ds. Pomocy Materialnej,
członek Rady Wydziału,
kierunek studiów matematyka;

Krzysztof Stolorz
delegat do URSS, członek Rady Wydziału
kierunek studiów matematyka;

Angelika Czecholińska
członek Wydziałowego Zespołu ds. Kształcenia WMF US
kierunek studiów fizyka;

Piotr Szweczyk
członek Rady Wydziału,
kierunek studiów matematyka;

Paweł Kucharski
członek Rady Instytutu Fizyki
kierunek studiów fizyka;

Piotr Zaremba
członek Rady Instytutu Matematyki
kierunek studiów matematyka;

Grzegorz Skierkowski
kierunek studiów fizyka;