pokój 113/114, ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

dr hab. Ryhor Fedaruk,
prof. US, kierownik pracowni,
pokój: 514,


opis:

II Pracownia Fizyki wprowadza studentów w bardziej zaawansowane techniki fizyki eksperymentalnej. Ze względu na tematykę ćwiczeń zajęcia na niej mają studenci starszych lat kierunku fizyka. Stanowiąc kontynuację I Pracowni można na niej wykonywać ćwiczenia laboratoryjne ze spektroskopii optycznej, radiospektroskopii, fizyki ciała stałego, przejść fazowych, fizyki jądrowej itp..