• Pracownicy

  Wiła Kościuczyk

  Kierownik dziekanatu
  tel.: +48 91 444 12 17,
  e-mail: wila.kosciuczyk@usz.edu.pl

  Katarzyna Łapińska

  obsługa toku studiów stacjonarnych I i II stopnia
  tel.: +48 91 444 12 16
  e-mail: katarzyna.lapinska@usz.edu.pl

  Alicja Andrzejczak

  obsługa toku studiów niestacjonarnych I i II stopnia,
  obsługa toku studiów stacjonarnych III stopnia,
  prowadzenie sekretariatu Instytutu Fizyki
  tel.: +48 91 444 12 15
  e-mail: alicja.andrzejczak@usz.edu.pl

  Iwona Gałązka-Karbowiak

  obsługa administracyjna Studiów Podyplomowych,
  prowadzenie sekretariatu Instytutu Matematyki
  tel.: 091 444 12 -61
  e-mail: iwona.karbowiak@usz.edu.pl

 • Godziny przyjęć

  Dziekanat Wydziału Matematyczno-Fizycznego US przyjmuje w dniach:

  poniedziałek  9:00 – 13:00
  wtorek  9:00 – 13:00
  środa  9:00 – 13:00
  czwartek  9:00 – 13:00
  piątek  9:00 – 13:00
  co drugi pt. zjazdowy  8:00 – 17:00
 • Opłaty

  W Uniwersytecie Szczecińskim pobierane są opłaty za wydawanie dokumentów przebiegu studiów i ich duplikatów w następującej wysokości:

  • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 17 zł;
  • za wydanie indeksu – 4 zł;
  • za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł;
  • za wydanie dyplomu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych – 30 zł;
  • za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł;

  Uwaga!
  Za wydanie duplikatów dokumentów, o których mowa w powyższych punktach pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.