Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego eLBRUS to przede wszystkim:

 1. Specjalistyczne laboratoria:
  • Laboratorium Fizyki Jądrowej i Medycznej
  • Laboratorium Optoelektroniki
  • Laboratorium Polimerów
  • Laboratorium Radiospektroskopii
 2. Nowoczesna, unikatowa aparatura badawcza:
  • System akceleratorowy pracujący w warunkach ultrawysokiej próżni
  • Zestaw laserowo-holograficzny wyposażony w specjalistyczny laser na ciele stałym
  • Różnicowy kalorymetr skaningowy ze zintegrowanym autosamplerem
  • Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego zoptymalizowany do badania ciał stałych

W laboratoriach eLBRUS prowadzone są zarówno badania podstawowe jak i stosowane. Badania obejmują rozwój nowych alternatywnych źródeł energii bazujących na fuzji bądź rozszczepieniu jądrowym, a także szukanie rozwiązań dla utylizacji odpadów promieniotwórczych powstałych w klasycznych elektrowniach jądrowych.

Możliwe jest także rozważanie zagadnień powiązanych z radiologią i radioterapią poprzez badanie wpływu promieniowania jonizującego na pojedyncze komórki i tkanki.

W laboratoriach badane są aktualne zagadnienia fizyki ciała stałego metodami magnetycznego rezonansu jądrowego: struktury węglowych nanomateriałów; struktury i dynamiki szkieł borowych; struktury i dynamiki zawierających nanokanały zeolitów.

Prowadzone są badania wykorzystujące nowoczesne techniki laserowe umożliwiające np.: określanie dokładności wykonania elementów optycznych.