2017.01.27 – 2020.01.26, NCN, OPUS, Edycja XI, „Nowa generacja funkcjonałów macierzy gęstości: konstrukcja i weryfikacja”, Jerzy Cioslowski

2013.05.06 – 2018.05.05, NCN, MAESTRO, Edycja III, „Powstawanie i ewolucja rezonansów ruchu średniego w układach planetarnych”, Ewa Szuszkiewicz

2013.04.25 – 2018.04.24, NCN, MAESTRO, Edycja III, „Nowe konsekwencje zmienności stałych fundamentalnych w fizyce i kosmologii”, Mariusz P. Dąbrowski

2012.08.13 – 2015.08.12, NCN, Preludium 2, „Badania reakcji fuzji deuteronów w środowiskach metalowych przy niskich energiach”, Natalia Anna Targosz-Ślęczka

2012.07 – 2015.07, NCN, Iuventus Plus, „Badanie ewolucji zaburzeń w scenariuszach kosmologicznych z osobliwościami”, Tomasz Denkiewicz

2013.06.24 – 2016.12.23, NCN, OPUS, Edycja IV, „Wielociałowe układy kulombowskie w radialnie symetrycznych potencjałach zewnętrznych jako narzędzia testowe dla metod chemii kwantowej i fizyki ciała stałego”, Jerzy Cioslowski

2011.05.04 – 2014.05.03, NCN, grant własny, „Modele teorii pola i ich zastosowania w opisie efektów topologicznych w (bio)polimerach”, Franco Ferrari

2011.04.11 – 2013.04.10, NCN, „Kosmologie ze słabymi osobliwościami w teoriach fundamentalnych i Multiwszechświat”, Mariusz P. Dąbrowski

2009.04.01 – 2011.03.31, Komisja Europejska, Intra European, Marie Curie Action (7 th Framework Program), Intra European, Marie Curie Action (7 th Framework Program), „Many – Electron Wigner Molecules: 3-D Quantum Dots”, Jerzy Cioslowski

2011.06.13 – 2012.06.12, MNiSW, NCN, Projekt badawczy promotorski (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki), „Migracja Super-Ziemi w obecności gazowego olbrzyma”, Ewa Szuszkiewicz

2008.10.01 – 2011.10.30, MNiSW, grant wlasny, „Współczynnik rozgałęzienia reakcji fuzji deuteronów w środowiskach metalowych przy bardzo niskich energiach, Konrad Czerski

2008.29.05 – 2011.28.05, projekt badawczy własny Nr N N204 215634, „Wpływ efektów relatywistycznych na stałe spektroskopowe i charakter wiązania w kationach karbonylków metali [M(CO)n]x+ ”, kierownik projektu Jacek Styszyński

2008 – 2010 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Kosmologie fundamentalne i egzotyczne osobliwości we Wszechświecie” Nr N N202 1912 34, Mariusz P. Dąbrowski

2005 – 2007 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wybrane problemy kosmologii fundamentalnych” Nr 1P03B 043 29, Mariusz P. Dąbrowski

2003.10.02 – 2006.10.01, KBN, „Rozwój teorii funkcjonału macierzy gęstości. Opracowanie nowych metod obliczeniowych w teorii funkcjonału gęstości elektronowej i teorii funkcjonału macierzy gęstości”, Jerzy Cioslowski

2002 – 2004 KBN pt. „Ekpiroza i zderzające się membrany w heterotycznej M-teorii” Nr 2PO3B 090 23, Mariusz P. Dąbrowski

2000.01.01 – 2002.31.12, KBN nr 8T11F02818, „Rozwijanie algorytmów umożliwiających dokładne wyznaczanie struktury elektronowej cząsteczek”, główny wykonawca Jacek Styszyński

1999 – 2000 KBN pt. „Aspekty kosmologiczne teorii superstrun i M-teorii” Nr 2PO3B 105 16, Mariusz P. Dąbrowski

1996 – 1998 KBN pt. „Klasyczne i kwantowe struny w różnych czasoprzestrzeniach” Nr 2PO3B 196 10, Mariusz P. Dąbrowski

1996.08 – 10, grant obliczeniowy Holenderskiej Państwowej Fundacji Komputerowej (NCF), Relativistic and correlation effects on molecular properties of mixed halogens, Jacek Styszyński

1996.07 – 09, stypendium Europejskiej Fundacji Naukowej (ESF, w ramach programu REHE) wspierające współpracę naukową z Laboratorium Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Groningen w Holandii (Collaborative research on the effects of relativity and electron correlation in mixed halogens using MOLFDIR program), Jacek Styszyński

1995.08 – 10, grant obliczeniowy Holenderskiej Państwowej Fundacji Komputerowej (NCF), p.t., Relativistic Configuration Interaction and Coupled Cluster Calculations for Diatomic Hydrogen Halide Molecules, dr Jacek Styszyński

1995.06 – 09, stypendium Europejskiej Fundacji Naukowej (ESF, w ramach programu REHE) wspierające współpracę naukową z Laboratorium Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Groningen w Holandii (Collaborative research on the effects of relativity and electron correlation in diatomic hydrogen halides using MOLFDIR program), dr Jacek Styszyński

1994.01.10 – 1995.30.04, “Propagation of optical radiation in dielectric media”, Grant No 2 P302 096 05, kierownik projektu dr hab. Adam Bechler, prof. US

1991.01.10 – 1994.30.09, KBN nr 213059101 p.t. „Badanie efektów krzyżowych korelacyjno- relatywistycznych w atomach”, kierownik grantu dr Jacek Styszyński

1993.01.10 – 30.11, “Angular distributions of polarized photoelectrons”, Grant No. 2 1333 91 01, kierownik projektu dr hab. Adam Bechler, prof. US

2018 – 2021 GRANT NCN – DFG  2016/23/G/ST1/04280, BEETHOVEN 2, „Zeta funkcje grup i układów dynamicznych”, team project: A. Felshtyn (leader), M. Ziętek, B. Klopsch(leader), Ch. Voll;

2017 – 2020 GRANT NCN 2017/25/B/ST1/01892, OPUS 13 Algebraiczne metody w problemie aproksymacji nieliniowych układów sterowalnych, Grigorij Sklyar (leader)

2017 – 2020 GRANT NCN 2017/25/B/ST1/01815, OPUS 13 Otwarte problemy teorii waluacji w charakterystyce dodatnie, Franz-Viktor Kuhlmann (leader)

2011 – 2014 GRANT NCN 2011/01/D/ST1/O5873 Odchylenia i funkcje asymptotyczne funkcji całkowitych i meromorficznych, individual project, E. Ciechanowicz (leader);

2011 – 2014 GRANT NCN DEC-2011/01/B/ST1/06469 Zastosowanie stabilnych  kategorii wiązek wektorowych do teorii reprezentacji algebr, individual project, H. Meltzer (leader);

2009 – 2013 GRANT NCN N N514 238438 Sterowalność,  stabilizacja i synteza sterowań dla wybranych klas układów o rozłożonych parametrach: układów wibracyjnych, z opóźnieniem oraz całkowo-różniczkowych, team project: V. I. Korobov, P. Polak, G. M. Sklyar (leader), K. Sklyar, G. Szkibiel, J. Woźniak;

2008 – 2010 GRANT NN202 191234 Kosmologie fundamentalne i egzotyczne osobliwości we Wszechświecie, team project: M. Dąbrowski (leader), J. Garecki;

2007 – 2009 GRANT N N201 1739 33 Reprezentacje Galois, rozmaitości abelowe i K-teoria algebraiczna, team project: G. Banaszak (leader), W. Gajda, P. Krasoń;

2005 – 2007 GRANT 1P03B 04329 Kosmologie fundamentalne i egzotyczne osobliwości we Wszechświecie, team project: M. Dąbrowski (leader), J. Garecki;

2004 – 2007 GRANT 2P03A 00727 Moduły nierozkładalne nad algebrami kanonicznymi, individual project H. Meltzer (leader);

2004 – 2006 GRANT 2P03A 02727 Reprezentacje l-adyczne i rozmaitości abelowe, team project: G. Banaszak (leader), W. Gajda, P. Krasoń;

2004 – 2006 GRANT 1P03A 01127 Geometria i operatory w pewnych klasach przestrzeni Banacha, team project: H. Hudzik (leader), A. Narloch, L. Szymaszkiewicz;

2004 – 2006 GRANT 2P03A 02327 Grupy dyfeomorfizmów i ich przestrzenie klasyfikujące, individual project, J. Kędra (leader);

2002 – 2004 GRANT 2P03A 04822 Reprezentacje l-adyczne i K-teoria, team project: G. Banaszak (leader), W. Gajda, P. Krasoń;

2002 – 2003 GRANT Arytmetyka na pewnych rodzinach krzywych eliptycznycha supervisor project for a PhD student dr M. Wieczorek (supervisor A. Dąbrowski);

2001 – 2003 GRANT 2P0 3A 01720 Klasy charakterystyczne rozwółknień symplektycznych, individual project, J. Kędra (leader);

2001-2003 GRANT Metody analityczne i algebraiczne w teorii sterowań, individual project, G. M. Sklyar (leader);

2000 – 2001 GRANT 2P03A 02318 Zera i wartości specjalne L-funkcji automorficznych, team project: A. Dąbrowski, J. Pomykała (leader);

1999 – 2001 GRANT 2P03A 02317 Algebraiczna K-teoria i kohomologia Galoisteam project: G. Banaszak (leader), W. Gajda, P. Krasoń;

1998 – 2001 GRANT Własności homotopijne asferycznych rozmaitości symplektycznych, a supervisor project for a PhD student J. Kędra ( supervisor A. Tralle);

1997 – 1998 GRANT 2P03A 03812 p-adyczne L-funkcje form modularnych, individual project, A. Dąbrowski (leader);

1997 – 1998 GRANT 2P03A 00511 Algebraiczna K-teoria ciał liczbowych i krzywych, team project: G. Banaszak (leader), W. Gajda, P. Krasoń;

1994 – 1995 GRANT Infra-semi-jednostki wielowartościowe i L-moduły Banacha funkcjonalne, individual project, H. T. Nguyen (leader);