List of the most important events at the Mathematical Colloquium of the Institute of Mathematics during the years 2004-2018

 • 2018

  28 czerwca,  Linear and nonlinear ordinary differential equations,  prof. Galina Filipuk

  2017-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Announcement

  21 czerwca,  Local Uniformization, defect and associated graded rings,  prof. Steven Dale Cutkosky

  2017-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Announcement

  10 maja, Geometry and dynamics of intersections,  prof. Bernard Teissier

  2017-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Announcement

  23 marca, Szczecin Mathematical Colloquium

  2017-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Colloquium program
 • 2017

  December 18, Key polynomials, dr Wael Mahboub

  Kolokwium-Matematyczne-18-12-2017-prof.-Mahboub-ver-2.pdf Abstract

  June 23, Functional equations on double coset hypergroups, dr Żywilla Fechner

  2017-czerweic-23-dr-Żywilla-Fechner.pdf Abstract

  June 23, Functional inequalities for mappings between rings, dr hab. Włodzimierz Fechner

  2017-czerwiec-23-dr-hab.-Włodzimierz-Fechner.pdf Abstract

  June 13, What stable functors can do for you., prof. Alex Martsinkovsky

  2017-13-czerwca-prof.-Alex-Marcinkovsky.pdf Abstract

  June 13, Spherelike modules, prof. David Ploog

  2017-czerwca-13-prof-David-Ploog.pdf Abstract

  April 10, Applications of mutations in the derived categories of weighted projective lines to Lie and quantum algebras, dr Shiquan Ruan

  2017-10-kwietnia-dr-Ruan.pdf Abstract

  April 6, On the choice filter problem, dr René Bartsch

  2017-6-kwietnia-dr-Bartsch.pdf Abstract

  March 31, Szczecin Mathematical Colloquium

  2017-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Colloquium program
 • 2016

  May 12, From the Newton algorithm over Hensel’s lemma to a framework for fixed point theorems, prof. Franz-Viktor Kuhlmann

  2016-MAJA-12-prof.-F.-Kuhlmann.pdf Abstract

  April 8, Szczecin Mathematical Colloquium

  2016-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Colloquium program
 • 2015

  November 27,  Bloki konforemne – teoria i zastosowania, dr M. Piątek

  2015-listopad-27-dr-M.-Piatek.pdf Abstract

  November 6, Szczecin Mathematical Colloquium in honor of prof. R. Leśniewicz and L. Bieszk

  wieczór-wspomnień-6-listopad-2015.pdf Program

  May 27, Preprojective algebras – revisited, prof. H. Lenzing

  2015-maj-27-prof.-H.-Lenzing.pdf Abstract

  May 7, Noncommutative real elliptic curves, prof. D. Kussin

  2015-maj-7-prof.-D.-Kussin.pdf Abstract

  April 24, Szczecin Mathematical Colloquium

  2015-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Colloquium program
 • 2014

  December 22, Pseudodifferentian operators  with non-regular symbols and their applications, prof. Y. Karlovich

  2014-prof.-Y.-Karlovich-2014.pdf Abstract

  November 26, Canonical structure of General Relativity Theory. Remarks on gravitational energy, prof. J. Kijowski

  2016-MAJA-12-prof.-F.-Kuhlmann.pdf Abstract

  October 29, Geometria Warkoczy i Węzłów, prof. J. Kędra

  2014-prof.-J.-Kędra.pdf Abstract

  April 4,  Szczecin Mathematical Colloquium

  2014-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Colloquium program
 • 2013

  December 5, An introduction to the Langlands program via tori, prof. Ernst-Wilhelm Zink

  2013-prof.-Ernst-Wilhelm-Zink.pdf Abstract

  March 22, Szczecin Mathematical Colloquium

  2013-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Colloquium program
 • 2012

  December 14, Szczecin Mathematical Colloquium in honor of the 70th birthday of prof. Janusz Garecki

  2012-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne-z-jubileuszem-prof.-J.-Gareckiego.pdf Colloquium program

  November 16, Non-Archimedean analytic geometry, prof. Vladimir Berkovich

  2012-prof.-V.-Berkovich.pdf Abstract

  September 14, Teoria Liouville’a, parametry dodatkowe i uniformizacja nakłutych sfer, dr M. Piątek

  2012-dr-M.-Piatek.pdf Abstract

  June 13, Abelian varieties with complex multiplication and their first truncated Barsotti-Tate group schemes, prof. Alexey Zaytsev

  2012-czerwiec-13-prof.-A.-Zaytsev.pdf Abstract

  June 11, Existence and constructions of curves over finite fields with many rational points, prof. Alexey Zaytsev

  2012-czerwiec-11-prof.-A.-Zaytsev.pdf Abstract

  April 17, Nietorsyjne elementy w grupach homotopii przestrzeni dyfeomorfizmów, prof. Wojciech Dorabiała

  2012-prof.-W.-Dorabiała.pdf Abstract

  March 16, Szczecin Mathematical Colloquium

  2012-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Colloquium program
 • 2011

  December 9, Arithmetic and Analytic Structures on Algebraic Surfaces and the Rank part of the BSD Conjecture, prof. Ivan Fesenko

  2011-prof.-I.-Fesenko.pdf Abstract

  November 23, Quantum Informatics: Problems and Mathematical Grounds, prof. Grygoriy Zholtkevych

  2011-prof.-G.-Zholtkevych.pdf Abstract

  October 25, Special Seminar on the occasion of the 70th birthday of  Prof. Valerij Korobov

  2011-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne-z-jubileusz-prof.-V.-Korobov.pdf Colloquium program

  October 3, O układach dynamicznych Turinga i problemie Atiyaha, dr Łukasz Grabowski

  2011-dr-Ł.-Grabowski.pdf Abstract

  June 1, On the Equation x2+y3+z5=0, prof. Helmut Lenzing

  2011-prof.-H.-Lenzing.pdf Abstract

  April 15, Szczecin Mathematical Colloquium

  2011-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Colloquium program

  January 20, Modularność n-wymiarowych reprezentacji Galois, prof. Krzysztof Kłosin

  2011-prof.-K.-Kłosin.pdf Abstract
 • 2010

  November 11 listopada, Kosmologia w ramach  geometrii Riemanna-Cartana, prof. Albert Minkiewicz

  2010-prof.-Minkiewicz.pdf Abstract

  June 4, Values of p-adic Rankin L-series and algebraic cycles, prof. Massimo Bertolini

  2010-prof.-Massimo-Bertolini.pdf Abstract

  May 18, Mathematics, the queen of sciences – session organized on the occasion of the 25th anniversary of the University of Szczecin

  Matematyka-Królow-Nauk-sesja-zorganizowana-z-okazji-obchodów-25-lecia-Uniwersytetu-Szczecińskiego.pdf Program

  May 13, Konforemne tensory Yano-Killinga w grawitacji, prof. Jacek Jezierski

  2010-prof.-J.-Jezierski.pdf Abstract

  April 16, Szczecin Mathematical Colloquium

  2010-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Colloquium program

  March 16, O silnym warunku Łuzina, dr Piotr Sworowski

  2010-P.-Sworowski-i-T.-Swarowska.pdf Abstract

  March 16, On uniqueness of representation of a function by series or integrals, dr Tatiana Sworowska

  2010-P.-Sworowski-i-T.-Swarowska.pdf Abstract
 • 2009

  November 26, Alternative Gravitational Theories, prof. Rainer Schimming

  2009-prof.-R.-Schimming.pdf Abstract

  November 5, Approximation Duality and Stability, prof. Alex Martsinkovsky

  2009-prof.-A.-Martsinkowsky.pdf Abstract

  May 21, Teoria Hopf-Galois w kategoriach monoidalnych, dr Tomasz Maszczyk

  2009-dr-T.-Maszczyk.pdf Abstract

  April 23, Podziały przestrzeni na kostki jednostkowe, prof. Krzysztof Przesławski

  2009-prof.-K.-Przesławski.pdf Abstract

  April 16, Algebra nad ciałem o jednym elemencie, prof. dr hab. Stanisław Betley

  2009-prof.-S.-Betley.pdf Abstract

  April 2, Układy dynamiczne i sterowalne a geometria nawiasu Liego, prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk

  2009-prof-B.-Jakubczyk.pdf Abstract

  March 12, Wykład otwarty On control problem with systems with delays, prof. Rabah Rabah

  2009-prof.-R.-Rabah.pdf Abstract

  March 12, Szczecin Mathematical Colloquium in honour of the 70th birthday of Prof. Ryszard Leśniewicz

  2009-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Colloquium program
 • 2008

  December 5, Punkty i krzywe wymierne na powierzchniach eliptycznych, dr Maciej Ulas

  2008-grudzień-5-dr-M.-Ulas.pdf Abstract

  December 4, Konstrukcja punktów wymiernych na krzywych hipereliptycznych nad ciałami skończonymi, dr Maciej Ulas

  2008-grudzień-4-dr-M.-Ulas.pdf Abstract

  November 27, O problemie ω*- pierwotnej, dr Stanisław Kowalczyk

  2008-dr-S.-Kowalczyk.pdf Abstract

  April 4, Szczecin Mathematical Colloquium

  2008-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Colloquium program
 • 2007

  October 16, Dowod hipotezy Serre’a o modularnosci, prof. Andrzej Dąbrowski

  March 30, Szczecin Mathematical Colloquium

  2007-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Colloquium program
 • 2006

  May 9, Dowód  hipotezy Sato-Tate’a, prof. Andrzej Dąbrowski,

  April 25, O własnościach geometryczny przestrzeni Calderóna – Łozanowskiego, dr Agata Narloch,

  April 11, Krótki kurs konstrukcji bilardów hiperbolicznych, prof. Maciej P. Wojtkowski,

  March 17-18,  Szczecin Mathematical Colloquium

  2006-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Colloquium program

  February 16, Reprezentacje l-adyczne stowarzyszone z rozmaitościami abelowymi, prof. Piotr Krasoń,

  February 2, Sterowalność układów liniowych i nieliniowych, prof. Valerij Korobov,

  January 26, Nowa reprezentacja całki Stieltjesa za pomocą całki Riemanna, prof. Valentin Tcherniatin,

 • 2005

  September 23 – 24, Polish Mathematical Conference: Half a Century of Mathematics in Szczecin, on the occasion of the 50th anniversary of the Szczecin branch of the Polish Mathematical Society (PTM)

  2005-Szczecińskie-Kolokwium-Matematyczne.pdf Program
 • 2004

  February 26, 10 rocznica dowodu Wielkiego Twierdzenia Fermata, prof. Andrzej Dąbrowski – scientific session on the occasion of the 75th birthday of Dr. S. Fudalego