Celem programu „Erasmus+” jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Powyższe cele realizowane są poprzez następujące, wzajemnie powiązane działania:

  • wymianę studentów oraz nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni,
  • kursy intensywne,
  • europejską współpracę między uczelniami (w ramach tzw. projektów wielostronnych),
  • sieci tematyczne.

W ramach programu „Erasmus+” Wydział Matematyczno-Fizyczny ma podpisane umowy partnerskie z następującymi uczelniami:

  • University of Palermo, Faculty School of basic and Applied Sciences,
  • Universita Degli Studi di Messina, Departimento di Scienze matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra,
  • University of Porto, Faculdade de Ciencias do Porto,
  • Technische Universitat Darmstadt.

W ramach programu „Erasmus+ kraje partnerskie”:

  • National Technical University  „Kharkiv Polytechnic Institute”, International Business and Finance Faculty,
  • V. N. Karazin Kharkiv National University, Mathematics and Computer Sciences Faculty.

Koordynator Wydziału Matematyczno-Fizycznego:

Koordynator Instytutu Fizyki:

Koordynator Instytutu Matematyki:

Ważniejsze odnośniki: