Celem programu Erasmus jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Powyższe cele realizowane są poprzez następujące, wzajemnie powiązane działania:

  • wymianę studentów oraz nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni,
  • kursy intensywne,
  • europejską współpracę między uczelniami (w ramach tzw. projektów wielostronnych),
  • sieci tematyczne.

Koordynator Wydziału Matematyczno-Fizycznego:

Koordynator Instytutu Fizyki:

Koordynator Instytutu Matematyki:

Ważniejsze odnośniki: