Studia I° trwają trzy lata i obejmują 6 semestrów.
Student podczas studiów nabywa podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, które pozwalają na rozwiązanie średnio zaawansowanych problemów z zakresu fizyki. W zależności od wybranej specjalności jest przygotowany do pisania prostych programów komputerowych, zna funkcjonowanie organizmu, procesy biofizyczne oraz metody diagnozowania; zna zjawiska zachodzące w nanomateriałach, technologie ich wytwarzania; zna budowę i zasady działania reaktorów jądrowych; zna zaawansowane problemy fizyki.

Studia II° trwają dwa lata i obejmują 4 semestry.
Student nabywa szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki i wybranej specjalności, które pozwalają na rozwiązanie zaawansowanych problemów z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej. W zależności od wybranej specjalności zna zasadę działania urządzeń wykorzystywanych w medycynie, jest partnerem lekarza w zakresie technik diagnostyki i terapii; zna zjawiska zachodzące w nanomateriałach, potrafi je modelować; potrafi modelować działanie reaktorów jądrowych i ma wiedzę o funkcjonowaniu przemysłu jądrowego; zna zaawansowane problemy fizyki. Po odbytych studiach może znaleźć zatrudnienie (w zależności od ukończonej specjalności) w szpitalach i laboratoriach medycznych, w firmach informatycznych, produkcyjnych i usługowych, w przemyśle i energetyce jądrowej, w placówkach naukowych i laboratoriach.

Studia III° trwają cztery lata i obejmują 8 semestrów.
Student nabywa szeroką wiedzę i umiejętności szczególnie w zakresie zagadnień związanych z przygotowywana pracą doktorską. Wiedza i umiejętności będą pozwalały na rozwiązanie zaawansowanych problemów z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej. Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach naukowych i badawczych oraz w firmach wykorzystujących innowacyjne technologie.

Fizyka