Aktualności

  • 03 CZE 19

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki

  Dziekan Wydziału prof. Zbigniew Konrad Czerski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki (stanowiska naukowo – dydaktyczne) Wymiar etatu: 1/1 dyscyplina naukowa: nauki fizyczne data ogłoszenia: 3.06.2019r. termin składania ofert: do 3.07.2019r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym

  • 27 MAJA 19

  GRADUATE STUDENTS’ WORKSHOP on ALGEBRA, LOGIC and ANALYSIS

  GRADUATE STUDENTS’ WORKSHOP on ALGEBRA, LOGIC and ANALYSISDepartment of Mathematics and Physics University of Szczecin ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin, Poland Dates: Friday to Monday, May 31 to June 3, 2019Organized by: Katarzyna and Franz-Viktor Kuhlmann, Franciszek Prus-Wiśniowski (Institute of Mathematics, University of Szczecin, Poland),as part of the project: UNIVERSITY 2.0 – CAREER ZONE, contract

  • 22 MAJA 19

  Konkurs na stanowiska adiunkta w Instytucie Fizyki

  POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU KONKURSU Dziekan Wydziału prof. Zbigniew Konrad Czerski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki (stanowiska naukowo – dydaktyczne) Wymiar etatu: 1/1 dyscyplina naukowa: nauki fizyczne data ogłoszenia: 22.05.2019r. termin składania ofert: do 24.06.2019r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.

  • 21 MAJA 19

  Środowe Seminarium w Instytucie Fizyki

  W ramach Środowego Seminarium w Instytucie Fizyki  29 maja 2019 o godz. 12:30 w sali 106 w budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego w Szczecinie, ul. Wielkopolska 15, dr. hab. Pawel Tecmer Towards reliable modeling of electronic structures and spectroscopic parameters of actinide species Abstract: In the first part of the talk we investigate electronic structures and electronic