W ramach Instytutu Matematyki funkcjonuje 7 zakładów:

Rada Instytutu Matematyki jest jednostką decyzyjną w sprawach rozwoju i funkcjonowania Instytutu.

W skład rady wchodzą pracownicy samodzielni (9 profesorów), adiunkci (w liczbie 3), jeden asystent oraz 3 studentów.

Zazwyczaj obrady rady Instytutu odbywają się w pierwszy czwartek danego miesiąca.

Skład Rady Instytutu Matematyki na kadencję 2016-2020:

 1. prof. dr hab. Ivan Marchenko
 2. prof. dr hab. Grigorij Sklyar
 3. dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. US
 4. dr hab. Alexander Felshtyn, prof. US
 5. dr hab. inż., dr hab. n. mat. Piotr Krasoń, prof. US
 6. dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US
 7. dr hab. Hagen Meltzer, prof. US
 8. dr hab. Franciszek Prus-Wiśniowski, prof. US
 9. dr hab. Hong Thai Nguyen, prof. US
 10. dr Ewa Ciechanowicz
 11. dr Tomasz Jędrzejak
 12. dr Andrzej Wiśniewski
 13. mgr Dawid Kędzierski
 14. Mateusz Pulikowski
 15. Justyna Skorupa
 16. Piotr Zaremba