• 2017/2018

  XIII Ogólnopolska Konferencji Naukowej Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”, 16.-18. marca 2018, Pobierowo (Strona konferencji).

 • 2016/2017

  XV Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2017”, 23.-28. września 2017, Dźwirzyn. Tematem przewodnim obozu był Wstęp do geometrii algebraicznej (na podstawie monografii D. Bumpa Algebraic geometry)

  XII Konferencji Naukowej Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”, 17.-19. marca 2017, Pobierowo (Strona konferencji)

 • 2015/2016

  XV Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2016”, 2-6. września 2016, Międzywodzie. Tematem przewodnim obozu było Wprowadzenie do równań diofantycznych.

  XI Ogólnopolska Konferencji Naukowej Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”, 10.-13. marca 2016, Pobierowo (Strona konferencji).

 • 2014/2015

  XIII Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2015”, 28 sierpnia -2. września 2015.

  X Ogólnopolska Konferencji Naukowej Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”, 13.-15. marca 2015, Pobierowo (Strona konferencji).

 • 2013/2014

  XII Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2014”, wrzesień 2014.

  IX Konferencji Naukowej Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura” połączonej z Jubileuszem 80-lecia dra Kazimierza Skurzyńskiego, 14-16 marca 2014, Pobierowo (Strona konferencja).

 • 2012/2013

  XI Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2013”, 11-15. września 2013, Trzęsacz. Obóz został objęty Mecenatem Miasta Szczecin.

  VIII Konferencja Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”, 15-17 marca 2013, Pobierowo (Strona konferencji)

 • 2011/2012

  VII Konferencji Naukowej Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura” Pobierowo, 23-25 marca 2012, Strona konferencji.

 • 2010/2011

  IX Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2011”, 1 -5. września 2011, Wisełka. Tematem przewodnim obozu były Skończenie wymiarowe układy różniczkowe.

  VI Konferencja Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”, 25-27 marca 2011, Pobierowo, Strona konferencji

 • 2009 /2010

  VIII Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2010”, 6 -11. września 2010, Szczecin. Tematem przewodnim obozu była Teorii dystrybucji klasycznych i p-adycznych.

  V Konferencja Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”, 19-21 marca 2010, Pobierowo (Strona konferencji)

 • 2008/2009

  VII Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wstęp do algebry przemiennej”, organizowany przez Koło Naukowe Matematyków, 14-19 maja, Trzęsacz.

  IV Konferencja Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”, 27 – 29 marca 2009, Kulice, Strona konferencji.

 • 2007 /2008

  VI Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2008”, 7 -11. września 2008, Wisełka. Tematem przewodnim obozu był Analiza p-adyczna.

  III Konferencja Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”, 28-31 marca 2008, Strona konferencji

 • 2006/2007

  V Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2007, 9-15. września 2007, Wisełka. Tematem przewodnim obozu był Wstęp do teorii krzywych eliptycznych.

  II Konferencja Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”, 22-25 marca 2007, Strona konferencji

 • 2005/2006

  IV Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2006”, organizowany przez Koło Naukowe Matematyków, 10-16 września, Wisełka. Praca uczestników odbywała się w dwóch potokach. Studenci uczestniczący w potoku podstawowym uczyli się analitycznej teorii liczb w oparciu o książkę Chandrasekharana Introduction to Analitic Number Theory. Natomiast potok zaawansowany poświęcony był dowodowi twierdzenia Botta o periodyczności, głębokiego twierdzenia będącego kamieniem węgielnym K-teorii. Opiekę naukowa nad potokiem podstawowym sprawował mgr Tomasz Jędrzejak, a nad potokiem zaawansowanym dr Jarosław Kędra.

  Konferencja Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”, 5-7 czerwca 2006, Strona konferencji

 • 2004/2005

  III Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2017”, 12-19. września 2005, Wisełka. Tematem przewodnim obozu była Teoria Morse’a.