• 2016/2017

  XV Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2017”, 23-28. września 2017, Dźwirzyn. Tematem przewodnim obozu był Wstęp do geometrii algebraicznej (na podstawie monografii D. Bumpa Algebraic geometry)

 • 2015/2016

  XV Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2016”, 2-6. września 2016, Międzywodzie. Tematem przewodnim obozu było Wprowadzenie do równań diofantycznych.

 • 2014/2015

  XIII Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2015”, 28 sierpnia -2. września 2015.

 • 2013/2014

  XII Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2014”, wrzesień 2014.

 • 2012/2013

  XI Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2013”, 11-15. września 2013, Trzęsacz. Obóz został objęty Mecenatem Miasta Szczecin.

 • 2010/2011

  IX Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2011”, 1 -5. września 2011, Wisełka. Tematem przewodnim obozu były Skończenie wymiarowe układy różniczkowe.

 • 2009 /2010

  VIII Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2010”, 6 -11. września 2010, Szczecin. Tematem przewodnim obozu była Teorii dystrybucji klasycznych i p-adycznych.

 • 2008/2009

  VII Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wstęp do algebry przemiennej”, organizowany przez Koło Naukowe Matematyków, 14-19 maja, Trzęsacz.

 • 2007 /2008

  VI Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2008”, 7 -11. września 2008, Wisełka. Tematem przewodnim obozu był Analiza p-adyczna.

 • 2006/2007

  V Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2007, 9-15. września 2007, Wisełka. Tematem przewodnim obozu był Wstęp do teorii krzywych eliptycznych.

 • 2005/2006

  IV Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2006”, organizowany przez Koło Naukowe Matematyków, 10-16 września, Wisełka. Praca uczestników odbywała się w dwóch potokach. Studenci uczestniczący w potoku podstawowym uczyli się analitycznej teorii liczb w oparciu o książkę Chandrasekharana Introduction to Analitic Number Theory. Natomiast potok zaawansowany poświęcony był dowodowi twierdzenia Botta o periodyczności, głębokiego twierdzenia będącego kamieniem węgielnym K-teorii. Opiekę naukowa nad potokiem podstawowym sprawował mgr Tomasz Jędrzejak, a nad potokiem zaawansowanym dr Jarosław Kędra.

 • 2004/2005

  III Międzyuczelniany Obóz Matematyczny „Wisełka 2017”, 12-19. września 2005, Wisełka. Tematem przewodnim obozu była Teoria Morse’a.