• Informacje ogólne

  Jednostka prowadząca Instytut Matematyki
  Wydział Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Cel studiów Kurs ma na celu zapoznanie (teoretyczne i praktyczne ) słuchaczy z elementami teorii kongruencji.
  Opis /Program W trakcie kursu uczestnik zostanie zapoznany z elementarną teorią kongruencji i przykładami zadań olimpijskich z jej zastosowaniem.
  Uczestnicy Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  Prowadzący Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni z wieloletnim stażem zawodowym, zatrudnieni w Instytucie Matematyki.
  Czas trwania 1 dzień (12 godzin)
  Opłata
  200 zł
 • Terminy

  rekrutacja i składanie dokumnetów
  • nabór zimowy: wrzesień
  • nabór letni: luty
  rozpoczęcia zajęć
  • nabór zimowy: październik
  • nabór letni: marzec
  terminy zajęć Zajęcia odbywać się będą w soboty. Dokładny plan zajęć zostanie podany w terminie późniejszym.
 • Wymagane dokumenty

  Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, wg kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (160).

  Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy,
  • 1 zdjęcie, legitymacyjne
  • poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika kursu.
  Załączniki
 • Sposób składania dokumentów

  Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres:

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Matematyczno-Fizyczny

  Sekretariat Instytutu Matematyki (pokój 20)

  ul.Wielkopolska 15

  70-451 Szczecin