Konkurs „Matematyka w obiektywie”  jest imprezą cykliczną organizowaną od roku 2010,  przez Uniwersytet Szczeciński w celu popularyzowania nauki, a w szczególności wiedzy i kultury matematycznej poprzez fotografię. Patronem od chwili ogłoszenia konkursu jest JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Komitet organizacyjny konkursu zawiązany został podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”. Jego przewodniczącą została dr Małgorzata Makiewicz. Organizatorami konkursu są studenci z Koła Naukowego Młodych Dydaktyków Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podczas pierwszych edycji konkursu, objętych m.in. Mecenatem Prezydenta Miasta Szczecin, Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowano  wystawy pokonkursowe (m.in. w galerii Prezydenta Miasta Szczecin, w galerii JM Rektora US, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Institut für Geometrie Technische Universität Dresden), wydano publikacje popularno-naukowe publikacje  (m.in.  Matematyka w obiektywie. Kultura matematyczna dla nauczycieli, Elementy kultury matematycznej w fotografii).

„Matematyka w Obiektywie” w mediach

Informacje Prasowe:

Informacje prasowe MWO

Galerie

  • Finał konkursu

    12.08.2017 r.

  • Seminarium MWO

    grudzień 2016