Konkurs na stanowiska pracownika technicznego w Instytucie Fizyki

  Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski

  ogłasza konkurs na stanowisko

  pracownika technicznego w Instytucie Fizyki

  (stanowisko: specjalista naukowo – techniczny lub specjalista inżynieryjno-techniczny)

  Wymiar etatu: 1/1

  data ogłoszenia: 9.04.2018r.

  termin składania ofert: do 30.04.2018r.

  I. Wymagania:

  • wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk fizycznych lub technicznych,
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

  II. Planowany zakres czynności:

  • wspomaganie eksperymentalnych badań naukowych poprzez zajmowanie się aparaturą badawczą,
  • zajmowanie się pracowniami dydaktycznymi na kierunkach fizyka i optyka okularowa,
  • tworzenie nowych doświadczeń fizycznych (modernizacja istniejących) w ramach demonstratorni.

  III . Wymagania dodatkowe:

  1. Dokładność, samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  2. Umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i zaangażowanie,
  3. Umiejętność pracy w zespole,
  4. Komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,
  5. Dyspozycyjność.

  IV. Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na etat pracownika naukowo – technicznego, adresowane do Dziekana Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wielkopolska 15, 71-670 Szczecinie
  2. Kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe (oryginał do wglądu),
  3. Curriculum vitae (CV), inne dokumenty mogące istotnie wpłynąć na ocenę kandydata,
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ).

  Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały wymogów, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do postępowania konkursowego.

  Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

  Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego

  Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski

  ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin

  Dokumenty można także dostarczyć osobiście pod wskazanym wyżej adresem, pokój 108.

  Konkurs Treść ogłoszenia