Konkurs na stypendium naukowe

  Kierownik projektu Problemy otwarte teorii waluacji w charakterystyce dodatniej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta. Stypendium finansowane jest z grantu OPUS 13  przez Narodowe Centrum Nauki.

  Wymagania. Kandydat powinien:

  1. posiadać stopień magistra w dyscyplinie matematyka,

  2. być słuchaczem studiów doktoranckich,

  3. posługiwać się płynnie językiem angielskim,

  4. posiadać  pogłębioną wiedzę  z zakresu algebry,

  5. posiadać predyspozycje do pracy naukowej.

  Opis zadań. Stypendysta będzie uczestniczyć w realizacji projektu Problemy otwarte teorii waluacji w charakterystyce dodatniej” pod kierunkiem Franza-Viktora Kuhlmanna w Instytucie  Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.  Jego zadaniem będzie praca nad szczególnymi problemami otwartymi związanymi z lokalną uniformizacją i teorią modeli ciał z waluacją przez dogłębne zrozumienie zjawiska defektu.  Wyniki badań będą publikowane oraz przedstawiane na warsztatach i konferencjach naukowych.

  Warunki zatrudnienia

  1. Stypendium naukowe w wysokości 2000zł miesięcznie,

  2. Okres finansowania  – do 36 miesięcy,

  3. Rozpoczęcie pracy w projekcie: styczeń / luty 2018r.

  Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium:
   
  1.  CV wraz z listą publikacji oraz informacją o osiągnięciach naukowych (udziały w warsztatach i konferencjach naukowych, studia i staże zagraniczne, stypendia, nagrody i inne osiągnięcia),
  2. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
  3. przynajmniej jeden list polecający  samodzielnego pracownika naukowego,
   
  Procedura konkursowa.
  Komisja konkursowa dokonuje oceny zgłoszeń. Na podstawie ocen komisji tworzona jest lista rankingowa. Stypendium naukowe w projekcie przyznane zostanie osobie, która uzyska największą liczbę punktów. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.
  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 20 grudnia 2017 roku pocztą elektroniczną na adres: franz-viktor.kuhlmann@usz.edu.pl
  Zgłoszenia bądź wszelkie pytania przyjmuje kierownik projektu: prof.dr hab. Franz-Viktor Kuhlmann.