ul. Żubrów 6, 70-451 Szczecin

dr hab. Adam Bechler, prof. US
kierownik,
pokój: 406,
tel.: 91 444 12 52,
email:

dr Witold Dullak,
pokój: 110,
tel.: 91 444 12 36,
email:

dr Marcin Ślęczka,
pokój: 409,
tel.: 91 444 10 16,
email:


Prowadzone badania:

 • liniowa i nieliniowa optyka falowa
 • optyczne przetwarzanie informacji
 • holografia optyczna i cyfrowa
 • badania spektroskopowe
 • metody generowania obrazów 3D
Istniejąca podstawowa aparatura:
 • układy projekcyjne do wizualizacji obrazów, bazujące na technologii firmy Texas Instruments
 • układy optyczne do badań spektroskopowych (m. in. bazujące na holograficznych siatkach dyfrakcyjnych)
 • kolimator o dużej średnicy
 • zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do cyfrowej obróbki danych wraz oprogramowaniem
 • zestawy źródeł światła (m.in. laserowych)
 • wysokiej klasy stół antywibracyjny

Spis doświadczeń:

 1. Interferometr Rayleigha
 2. Badanie właściwości światła laserowego I
 3. Badanie właściwości światła laserowego II