• Informacje ogólne

  ul. Żubrów 6, 70-451 Szczecin

  kierownik:

 • Prowadzone badania

  • liniowa i nieliniowa optyka falowa
  • optyczne przetwarzanie informacji
  • holografia optyczna i cyfrowa
  • badania spektroskopowe
  • metody generowania obrazów 3D
 • Istniejąca podstawowa aparatura

  • układy projekcyjne do wizualizacji obrazów, bazujące na technologii firmy Texas Instruments
  • układy optyczne do badań spektroskopowych (m. in. bazujące na holograficznych siatkach dyfrakcyjnych)
  • kolimator o dużej średnicy
  • zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do cyfrowej obróbki danych wraz oprogramowaniem
  • zestawy źródeł światła (m.in. laserowych)
  • wysokiej klasy stół antywibracyjny
 • Spis doświadczeń