Kierownik:

  • prof. US dr hab. Franco Ferrari

Skład osobowy

  • dr Jarosław Paturej
  • dr Marcin Piątek
  • mgr Janusz Mielnik (pracownik techniczny)

Tematyka badań:

  • struktura i stabilność białek
  • krystalizacja polimerów oraz rozwijanie technik kalorymetrii dla zastosowaniach biochemicznych i biofizycznych