Kierownik:

 • prof. dr hab. Mikołaj Siergiejew

Skład osobowy

 • dr inż. Marcin Olszewski
 • mgr Mateusz Paczwa (doktorant)
 • mgr Janusz Mielnik (pracownik techniczny)

opis:

W Laboratorium naukowo-dydaktycznym Radiospektroskopii są prowadzone prace naukowo-badawcze z dziedziny magnetycznego rezonansu jądrowego fazy skondensowanej. Oprócz tego w Laboratorium Radiospektroskopii studenci wykonują prace dyplomowe i magisterskie oraz wykonują prace laboratoryjne, których głównym celem jest zapoznanie się z doświadczalnymi metodami badania właściwości fazy skondensowanej metodami radiospektroskopii.

Laboratorium Radiospektroskopii posiada obecnie dwa impulsowe koherentne spektrometry magnetycznego rezonansu jądrowego na 15 MHz i 25 MHz firmy TEL-Atomic Incorporated (USA-Poland). W ramach projektu eLBRUS (kierownik projektu – prof. dr hab. Konrad Czerski) w tym roku zostanie zakupiony nowoczesny spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego firmy „Bruker” (Nemcy) – „Superconducting FT-NMR Spectrometr Avance IIITM 400 MHz WB optimized for High Power Solids Applications”.

Spektrometry Laboratorium mają bardzo szerokie możliwości w badaniu ciał stałych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego w szerokim zakresie częstości i temperatur. Aparatura Laboratorium Radiospektroskopii będzie wykorzystywana w procesie wykonaniu prac doktorskich na studiach doktoranckich Wydziału Matematyczno-Fizycznego.

Badania podstawowe :

 • lokalna struktura materii skondensowanej
 • magnetyczna relaksacja jądrowa i dynamika ciał stałych
 • anomalna procesy ruchów molekularnych
 • formowanie ech spinowych i zjawiska odwrócenia kierunku czasu
 • wieloimpulsowe metody zawężania widm
 • efekty wielokwantowe

Badania stosowane :

 • kontrola jakości sztucznych diamentów i nanodiamentów
 • określanie struktury polikryształów i szkieł borowych
 • nowe metody wykrywania materiałów narkotyzujących i wybuchowych