„W ostatnich czasach wywiera matematyka coraz większy wpływ na rozwój wielu nauk.
Matematyka oddaje wielkie usługi dla obronności kraju.
Tylko państwa, które pielęgnują matematykę mogą być silne i potężne.”

Stefan Banach
przedmowa do książki Egmonta Colerusa, pt. Od tabliczki do różniczki.

Powyższe słowa najsłynniejszego na świecie polskiego matematyka Stefana Banacha oddają w zupełności sens nauki matematyki i jej wpływu ma otaczający nas świat. Bezsprzecznie to właśnie matematyka od zarania dziejów stanowiła dziedzinę nauki intensywnie rozwijaną przez najpotężniejsze cywilizacje i do dzisiaj ma ogromne znaczenie na rozwój technologii, przemysłu i ekonomii na całym świecie. Na cokolwiek byśmy nie spojrzeli wszędzie można wskazać udział matematyki w kreowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Zrozumienie aparatu matematycznego opisującego  zachodzące wokół nas zjawiska daje nam okazję do poznania sposobu w jaki funkcjonuje nasz obecny świat. Czego można by chcieć więcej?

Kandydaci zainteresowani matematyką, jej nowoczesnym wykorzystaniem w nauce, gospodarce i edukacji  znajdą na naszym Wydziale studia idealne dla siebie.

Prowadzimy studia matematyczne na trzech poziomach: licencjackim, magisterskim oraz doktoranckim.

Studenci matematyki począwszy od drugiego roku studiów licencjackich zdobywają wiedzę na jednej z 5 specjalności, poświęconej innej gałęzi biznesu m.in.:

  • branży ekonomiczno-finansowej,
  • branży ubezpieczeniowej,
  • branży informatycznej, w szczególności  nasi absolwenci doskonale odnajdują się w firmach programistycznych, w firmach wdrażających nowoczesne, zautomatyzowane  urządzenia i systemy, w firmach zajmujących się kodowaniem i szyfrowaniem informacji.
  • w szkołach i placówkach oświatowo wychowawczych.

Dla absolwentów pierwszego stopnia studiów istniej możliwość kontynuowania nauki na studia magisterskich i pogłębienia swojej wiedzy zdobytej podczas studiów licencjackich.

Dodatkową zaletą studiów na naszym Wydziale jest doskonała kadra dydaktyczno-naukowa, w szczególności kadra profesorska, składająca się ze światowej klasy  wybitnych naukowców!

Ponadto dla pasjonatów matematyki istnieje możliwość nawiązania współpracy naukowej z jednym z naszych profesorów oraz kontynuowania swojej przygody z matematyką na studiach doktoranckich.

Matematyka