Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie

„Na staż bez mrugnięcia okiem”

Jaki jest cel projektu?

Celem głównym projektu jest ułatwienie wejścia na rynek pracy 18 studentom kierunku Optyka okularowa na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego poprzez zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności podczas odbywania stażu w firmach związanych z branżą okularową.

Jakie działania zaplanowano?

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji wysokiej jakości programów stażowych z optyki okularowej w wymiarze 240 godzin (6 tygodni x 40 godzin/tydzień).

Kto może wziąśc udział w projekcie?

W projekcie „Na staż bez mrugnięcia okiem” może wziąć udział 18 wybranych studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kierunku Optyka okularowa Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Gdzie można pobrać i złożyć wypełniony formularz rekrutacyjny?

Formularz rekrutacyjny można otrzymać oraz złożyć wypełniony u Kierownika Projektu, dr Marcina Ślęczki (Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin, pok. 313).

Przyjęcie na staż odbędzie się według listy rankingowej opracowanej na podstawie średniej arytmetycznej z ocen z zaliczonych przedmiotów kierunkowych.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

(91) 444 10 16, marcin.sleczka@usz.edu.pl

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

ZDOBĄDŹ DOŚWIADCZENIE, KTÓREGO WSZYSCY CI POZAZDROSZCZĄ!

PLAKAT WMF1-1Loga staż OO