Nadanie stopnia doktora nauk fizycznych dla Agaty Kowalskiej

    W czwartek 11. stycznia 2018r. Rada Wydziału Matematyczno-Fizycznego podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora nauk fizycznych z wyróżnieniem dla Agaty Kowalskiej. Promotorem rozprawy doktorskiej nt. „Badanie efektywności mechanizmów reperacji i efektów gęstości jonizacji na podstawie aberracji chromosomowych wywołanych przez promieniowanie jonizujące” jest  Prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski.