Badania naukowe na Wydziale Matematyczno-Fizycznym są prowadzone na najwyższym światowym poziomie, o czym świadczy znacząca ilość artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych.

Badania prowadzone są w ramach:

Instytutu Fizyki

Instytutu Matematyki