noc-muzeow-2017-65Wydział Matematyczno-Fizyczny brał aktywny udział w XIII Międzynarodowej Nocy Muzeów, która odbyła się 20-21 maja 2017 roku. Zakład Dydaktyki Matematyki wraz z członkami studenckich kół naukowych: Koła Młodych Dydaktyków Matematyki i Koła Kultury Matematycznej przygotował otwarty warsztat łamigłówek matematycznych i origami modułowego oraz wystawy.

  • Galeria

    Noc Muzeów 20-21 maja 2017