Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – mgr Dawid Kędzierski

  W dniu 14. grudnia 2017 roku o godz. 16:00 w sali 212 w budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wielkopolska 15, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

  mgr Dawida Kędzierskiego

  rozprawa doktorska:

  promotor:

  recenzenci:

  • Prof.dr hab. Daniel Simson,
   Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
  • Prof. dr hab. Grzegorz Banaszak,
   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

  recenzje:

  Rozprawa wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Wydziału Matematyczno – Fizycznego US, ul. Wielkopolska 15, pok. 203,  II piętro.