Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – mgr Federico Panichi

  W dniu 5. października 2018 roku o godz. 15:00 w sali 106 w budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wielkopolska 15, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

  mgr Federico Panichiego

  rozprawa doktorska:

  • tytuł: „Analiza dynamiczna wybranych, wielokrotnych układów planetarnych odkrytych przez misję KEPLER”
  • title: „Dynamical analysis of selected, multiple planetary systems detected by the KEPLER mission”
  • streszczenie/ summary

  promotor:

  • Prof. dr hab. Krzysztof Goździewski
   Centrum Astronomii UMK Toruń

  recenzenci:

  • prof. dr hab. Maciej Konacki
   Zakład Astrofizyki, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Toruń
  • dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ
   Instytut Fizyki, Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Zielonogórski

  recenzje:

  Rozprawa wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Wydziału Matematyczno – Fizycznego US, ul. Wielkopolska 15, pok. 203,  II piętro.