Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – mgr Konrad Marosek

  W dniu 22. listopada 2017 roku o godz. 12:00 w sali 106 w budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wielkopolska 15, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

  mgr Konrada Maroska

  rozprawa doktorska:

  • tytuł: „Regularyzacja osobliwości kosmologicznych i cykliczne multiwszechświaty w teorii z dynamicznymi stałymi fundamentalnymi”
  • zawiadomienie
  • streszczenie/ summary

  promotor:

  promotor pomocniczy: 

  recenzenci:

  • Prof. dr hab. Andrzej Królak, Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
  • Prof. dr hab. Marek Szydłowski, Zakład Radioastronomii I Fizyki Kosmicznej, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

  Recenzje:

  Rozprawa wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu zainteresowanych w Bibliotece Wydziału Matematyczno – Fizycznego US, ul. Wielkopolska 15, pok. 203,  II piętro.