• 03 CZE 19

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki

  Dziekan Wydziału prof. Zbigniew Konrad Czerski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki (stanowiska naukowo – dydaktyczne) Wymiar etatu: 1/1 dyscyplina naukowa: nauki fizyczne data ogłoszenia: 3.06.2019r. termin składania ofert: do 3.07.2019r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym

  Czytaj więcej →
  • 30 MAJA 19

  Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Matematyki

  Dziekan Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Matematyki Obszary badawcze reprezentowane w Instytucie Matematyki obejmują (szczegóły na http://www.mat.wmf.usz.edu.pl): · Teoria liczb i arytmetyczna geometria algebraiczna · Geometria różniczkowa · Analiza nieliniowa · Teoria sterowania · Funkcje analityczne · Układy dynamiczne · Teoria reprezentacji algebr · Teoria

  Czytaj więcej →
  • 22 MAJA 19

  Konkurs na stanowiska adiunkta w Instytucie Fizyki

  POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU KONKURSU Dziekan Wydziału prof. Zbigniew Konrad Czerski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki (stanowiska naukowo – dydaktyczne) Wymiar etatu: 1/1 dyscyplina naukowa: nauki fizyczne data ogłoszenia: 22.05.2019r. termin składania ofert: do 24.06.2019r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.

  Czytaj więcej →
  • 18 KWI 19

  Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Fizyki

  POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU KONKURSU Dziekan Wydziału prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Fizyki (stanowisko naukowo – dydaktyczne) Wymiar etatu: 1/1 dyscyplina naukowa: nauki fizyczne data ogłoszenia: 18.04.2019r. termin składania ofert: do 27.05.2019r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20

  Czytaj więcej →