Celem kształcenia na kierunku optyka okularowa jest przygotowanie studentów do pracy w różnych podmiotach gospodarczych, które wytwarzają, naprawiają lub świadczą usługi w obszarze optycznym.
Student nabywa podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki i biologii, które pozwalają na świadome wykorzystanie urządzeń i aparatury optycznej ze szczególnym uwzględnieniem optyki okularowej.