Góra

Eksplozja wiedzy

Mariusz Szczygieł
Reportaż czyli życie
10 kwietnia godz. 12:00

 

 

Aktualności

  • 06 LIS 17

  Szkolenie wojskowe studentów US w ramach Legii Akademickiej

  Edu­ka­cja woj­skowa stu­den­tów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Aka­de­mic­kiej (LA) obej­muje zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne (poligonowe) w przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP . Założeniem reali­za­cji szkolenia wojskowego LA jest przedstawienie treści teo­re­tycz­nych w ramach pro­cesu dydak­tycz­nego poza pro­gramem kształ­ce­nia na danym kie­runku pro­wa­dzo­nym w uczelni, a następ­nie zajęć prak­tycz­nych w okresie wakacji (lipiec- sierpień) w jed­nost­kach szkol­nic­twa

  Czytaj więcej →
  • 06 LIS 17

  Konstytucja dla Nauki – zaproszenie

  JM Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk zaprasza na prezentację projektu „Konstytucja dla Nauki”, przygotowaną przez prof. dra hab. Marka Górskiego, prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej US oraz dyskusję, podczas której omówione zostaną propozycje, ich konsekwencje oraz wpływ na sposób funkcjonowania i finansowania polskich uczelni. Program spotkania: Wprowadzenie – prof. dr hab. Edward

  Czytaj więcej →
  • 31 PAŹ 17

  Odczyt Koło Naukowe Matematyków US

  Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Szczecińskiego ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza uczniów i studentów na odczyt otwarty Rozmieszczenie liczb pierwszych, czyli dowód postulatu Bertranda (i nie tylko) który wygłosi Adam Krupowies (1 rok ML). Odczyt odbędzie się w czwartek, 9 listopada br. o godzinie 14:00 w sali 321 (III piętro) w budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego

  Czytaj więcej →
  • 31 PAŹ 17

  Dziekanat nieczynny 3 listopada br.

  Informujemy, że 3 listopada br. dziekanat Wydziału Matematyczno-Fizycznego będzie nieczynny.

  Czytaj więcej →
  • 31 PAŹ 17

  Nowe godziny otwarcie Wydziału

  Od 6 listopada 2017 roku budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego będzie otwarty w godzinach 6:00 – 22:00 od poniedziałku do niedzieli.

  Czytaj więcej →

Matematyka w obiektywie

Na skróty

 • Plan zajęć

  zegar-menu-naskrotySprawdź najnowsze plany zajęć dla Twojego kierunku studiów.
  Czytaj więcej

 • Oferta edukacyjna

  dziekanat-mini
  Studia stacjonarne:
  Fizyka, Matematyka, Optyka
  Studia niestacjonarne:
  Fizyka, Matematyka
  Studia Podyplomowe:
  Matematyka
  Kursy dokształcające:
  dla nauczycieli, dla biznesu
 • Dziekanat

  Dziekan Wydziału Matematyczne-Fizycznego odpowiada za:

  • obsługa toku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
  • obsługa toku studiów stacjonarnych III stopnia
  • obsługa administracyjna Studiów Podyplomowych,
  • obsługa sekretariatów Instytutów Fizyki i Matematyki

  Czytaj więcej

 • Instytut Fizyki

  Informacje o  Instytucie Fizyki.

  Czytaj więcej

 • Instytut Matematyki

  Informacje o  Instytucie Matematyki

  Czytaj więcej

 • Wynajem sal

  wydzial-aula-7Zapoznaj się z ofertą Wydziału odnośnie wynajęcia sal.

  Czytaj więcej

 • Zajęcia w pracowniach

  Oferta zajęć dla uczniów w pracowniach fizycznych.

  Czytaj więcej

 • Galeria

  galeria-menu-naskrotyZapoznaj się z galerią wydarzeń oraz architekturą Wydziału Matematyczno-Fizycznego.
  Galeria –>