pokój 111/112, ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

dr Tadeusz Molenda,
kierownik pracowni,
pokój: 103,
tel.: 91 444 12 30,
email: miklasz(at)wmf.univ.szczecin.pl

mgr Janusz Mielnik,
prac. tech.


opis:

I Pracownia Fizyki stanowi nieodłączną część kursu Podstaw Fizyki. Studenci młodszych lat kierunku fizyka mogą na tej pracowni eksperymentalnie zweryfikować swoje elementarne, teoretyczne wiadomości z takich działów fizyki jak: mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm oraz optyka. Na I Pracowni Fizyki odbywają się także zajęcia ze studentami innych kierunków oraz, w uproszczonej formie, z uczniami szczecińskich szkół średnich, czyli wszędzie tam, gdzie w procesie kształcenia niezbędne jest osiągnięcie podstawowych kompetencji praktycznej strony fizyki.