Planowanie otwarcia kierunku Informatyka na Wydziale Matematyczno-Fizycznym

  Informatyka od wielu lat jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin współczesnej techniki. Rozwój technologii informatycznych stał się stymulatorem rozwoju gospodarki, jak również źródłem zmian społecznych. Na lokalnym rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na absolwentów kierunku informatyka, w szczególności w branży usług oraz w branży gier i animacji komputerowych.

  Wydział Matematyczno-Fizyczny US zamierza od roku akademickiego 2018/2019 rozpocząć rekrutację na nowo tworzony kierunek – Informatyka. Rozpoczęłaby się ona na początku lipca, bezpośrednio po otrzymaniu ostatecznej decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Planowane jest uruchomienie studiów inżynierskich, trwających 3,5 roku, w trzech specjalnościach:

  • animacja komputerowa i projektowanie gier (we współpracy z Akademią Sztuki w Szczecinie i wybranymi firmami szczecińskimi, np. Pixel Legend, Netcamp),
  • programowanie i analiza danych (we współpracy z firmami logistycznymi),
  • systemy informatyczne biznesu (we współpracy z Wydziałami Ekonomii i Zarządzania US).

  Wydział Matematyczno-Fizyczny uzyskał wysokobudżetowy grant edukacyjny Narodowego Centrum Badania i Rozwoju, z terminem realizacji rozpoczynającym się od 1.10.2018 r. Dofinasnowanie przyznane Wydziałowi wykorzystane zostanie m.in. na stworzenie najnowocześniejszych pracowni komputerowych (zarówno w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości, sztucznej inteligencji, jak i przetwarzania dużych zbiorów danych). Ponadto, w ramach otrzymanego grantu, zatrudnieni zostaną na Wydziale profesorowie wizytujący z najlepszych ośrodków na świecie, gwarantujący bezpośredni dostęp do wiedzy o najnowszych osiągnięciach w wybranych specjalnościach.

  Zostań naszym studentem, a nauczysz się:

  • podstaw informatyki obejmujących m.in. programowanie i algorytmikę, komunikację elektroniczną, tworzenie baz danych, administrowanie nimi,
  • pracy w zespołach programistycznych,
  • korzystania z nowoczesnych systemów informatycznych i ich zastosowań, oraz działania współczesnych systemów komputerowych,
  • tworzenia systemów informatycznych dla biznesu,
  • wykorzystywania i przetwarzania dużych zbiorów danych (tzw. Big Data),
  • tworzenia aplikacji graficznych i projektowania gier, wykorzystania animacji komputerowej w technice i sztuce.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje proszę się kontaktować z

  lub z z-cą dyrektora Instytutu Matematyki