Popularyzacja nauki

Obecny cywilizacyjny rozwój technologiczny byłby niemożliwy bez prężnego i dynamicznego rozwoju nauk podstawowych takich jak fizyka i matematyka. Poświadcza o tym wszechobecność narzędzi, teorii oraz idei fizycznych i matematycznych w naukach ścisłych, technicznych, i ekonomicznych.

Jednym z zadań Wydziału Matematyczno-Fizycznego, jako ośrodka pielęgnującego wspaniale i wzniosłe tradycję naukowe, jest rozbudzanie świadomości fizycznej i matematycznej wśród uczniów, studentów oraz społeczności lokalnej. Naszym celem jest ukazywanie niezwykłego piękna nauk fizycznych i matematycznych, dzielenie się naszą pasją oraz przekazywanie wspaniałych idei, na kanwie których wznosi się dzisiejsza nauka.

Popularyzacja fizyki oraz matematyki jest dla nas ideą łączącą niezwykle wiele działań skierowanych do różnych odbiorców. Pośród wszystkich inicjatyw o charakterze popularyzatorskim na szczególne wyróżnienie zasługują te skierowane do uczniów szkół.