Pracownicy Wydziału Matematyczno-Fizycznego organizują lub współorganizują następujące wydarzenia: