pokój 211, ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

dr hab. prof US Małgorzata Makiewicz
kierownik pracowni,
pokój: 211,
tel.: 91 444 12 67,
email: malgorzata.makiewicz@usz.edu.pl