pokój 113, ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

dr Marcin Ślęczka
opiekun pracowni

opis:

Studenci kierunku Optyka okularowa mogą eksperymentalnie zweryfikować teoretyczne wiadomości i z wykorzystaniem optyki geometrycznej i falowej sprawdzić własności optyczne materiałów. W zajęciach wykorzystywane są np. mikroskop, refraktometr czy goniometr i różnego rodzaju układy pomiarowe wykorzystujące rozmaite soczewki, płytki płaskorównoległe itp.