Pracownia Materiałów Optycznych - Wydział Matematyczno-Fizyczny