Pracownia Optyki Okularowej - Wydział Matematyczno-Fizyczny