pokój 303B, ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

dr Marcin Ślęczka
opiekun pracowni


opis:

Studenci drugiego stopnia kierunku Fizyka mają możliwość zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentów fizycznych, w których akwizycja danych odbywa się z wykorzystaniem komputera. Doświadczenia dotyczą rozmaitych zagadnień fizycznych z działów takich jak mechanika, obwody prądu zmiennego, magnetyzm, termodynamika itd.