Pracownia Zastosowań Komputerów - Wydział Matematyczno-Fizyczny
pokój 303B, ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

dr Marcin Ślęczka,
adiunkt,
pokój: 409,
tel.: 91 444 10 16,
email: marcin.sleczka(at)usz.edu.pl


opis:

w przygotowaniu