dr hab. Franciszek Prus-Wiśniowski, prof. US - Wydział Matematyczno-Fizyczny