dr hab. Hong Thai Nguyen, prof. US - Wydział Matematyczno-Fizyczny