dr hab. Jacek Styszyński, prof. US

  dr hab. Jacek Styszyński, prof. US

  • Informacje ogólne

   Stopień naukowy: doktor habilitowany
   Stanowisko: profesor
   Zakład: Zakład Fizyki Molekularnej
   Numer pokoju: 509
   Telefon: +48 91 444 12 46
   E-mail: jstysz@wmf.univ.szczecin.pl
   Konsultacje: środa 15:00- 16:30
  • Stopnie naukowe

   1978 magister fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   1989 doktor nauk fizycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   2008 doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalność fizyka atomowa i molekularna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Przebieg pracy zawodowej

   1978 – 1975 asystent w Zakładzie Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie
   1985 – 1986 asystent w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
   1986 – 1989 wykładowca w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
   1989 – 2003 adiunkt w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
   2003 – 2008 starszy wykładowca w Instytucie Fizyki US
   01 III – 30 XI 2008 adiunkt w Instytucie Fizyki US
   od 1 XII 2008 profesor nadzwyczajny US
  • Staże naukowe

   1981 – 1982 staż naukowy w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu
   1985 – 1986 staż naukowy w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu
   1992 – 1993 Post Doctoral Fellow w Instytucie Chemii Uniwersytetu Simon’a Fraser’a, Vancouver, BC, Kanada
   1993 – 1994 Research Associate w Instytucie Chemii Uniwersytetu Simon’a Fraser’a, Vancouver, BC, Kanada
   VII – IX 1995 pobyt naukowy w Laboratorium Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Groningen, Groningen, Holandia
   I – II 1996 pobyt naukowy w Instytucie Chemii Uniwersytetu Simon’a Fraser’a Vancouver, B.C., Canada
   VII – IX 1996 pobyt naukowy w Laboratorium Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Groningen, Groningen, Holandia
   I – II 1998 pobyt naukowy w Instytucie Chemii Uniwersytetu Simon Fraser’a, Vancouver, B.C., Canada
   V – IX 1999 pobyt naukowy w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu
   XI – XII 1999 pobyt naukowy w Departamencie Chemii i Fizyki Molekularnej Instytutu Chemii w São Carlos (Uniwersytet São Paulo)
  • Granty KBN i granty zagraniczne

   01 X 1991 – 30 IX 1994 projekt badawczy KBN nr 213059101 p.t. „Badanie efektów krzyżowych korelacyjno- relatywistycznych w atomach”, kierownik grantu
   VII – IX 1995 stypendium Europejskiej Fundacji Naukowej (ESF, w ramach programu REHE) wspierające współpracę naukową z Laboratorium Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Groningen w Holandii (Collaborative research on the effects of relativity and electron correlation in diatomic hydrogen halides using MOLFDIR program)
   VIII – X 1995 grant obliczeniowy Holenderskiej Państwowej Fundacji Komputerowej (NCF), p.t., Relativistic Configuration Interaction and Coupled Cluster Calculations for Diatomic Hydrogen Halide Molecules
   VII – IX 1996 stypendium Europejskiej Fundacji Naukowej (ESF, w ramach programu REHE) wspierające współpracę naukową z Laboratorium Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Groningen w Holandii (Collaborative research on the effects of relativity and electron correlation in mixed halogens using MOLFDIR program)
   VII – X 1996 grant obliczeniowy Holenderskiej Państwowej Fundacji Komputerowej (NCF), Relativistic and correlation effects on molecular properties of mixed halogens
   01 I 2000 – 31 XII 2002 projekt badawczy KBN nr 8T11F02818, „Rozwijanie algorytmów umożliwiających dokładne wyznaczanie struktury elektronowej cząsteczek”, główny wykonawca
   29 V 2008 – 28 V 2011 projekt badawczy MNiSW N N204 215634, „Wpływ efektów relatywistycznych na stałe spektroskopowe i charakter wiązania w kationach karbonylków metali [M(CO)n]x+”
  • Tematyka naukowa

   • mechanika kwantowa i chemia kwantowa
   • metoda Diracka-Focka-Breita dla atomów i molekuł
   • wpływ efektów relatywistycznych i korelacyjnych na strukturę elektronową układów atomowych i molekularnych
   • wpływ efektów relatywistycznych na stałe spektroskopowe molekuł
  • Nagroda i odznaczenia

   1989 nagroda indywidualna stopnia II Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
   1990 nagroda indywidualna stopnia I Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
   1997 nagroda indywidualna stopnia II Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Udzial w szkołach i konferencjach

   1983 European Optical Conference, Rydzyna, komunikat
   1984 School of Modern Trends in Theoretical Chemistry, Zakopane, poster
   1985 Fourth School of Advanced Method of Quantum Chemistry, Bachotek, poster
   1987 Fifth School of Advanced Method of Quantum Chemistry, Bachotek, poster
   1988 Workshop on Quantum Chemistry, Girona, Hiszpania, poster
   1989 Sixth School of Advanced Method of Quantum Chemistry, Bachotek, poster
   1989 European Summerschool of Quantum Chemistry, Lund, Szwecja, poster
   1990 Current Trends in Theoretical Chemistry, Zakopane, udział bierny
   1990 Theoretical Chemistry Conference – „HITY-90”, Warszawa, udział bierny
   1991 NATO Advanced Study Institute: „Method in Computational Molecular Physics”, Bad Windsheim, RFN, poster
   1992 NATO Advanced Study Institute: „Relativistic and Electron Correlation Effects in Molecules and Solids”, Vancouver, B.C., Kanada, poster
   1995 Relativistic Quantum Theory of Many-Electron Systems, Il Ciocco, Włochy, poster
   1996 3rd South European Conference on Atomic and Molecular Physics, Kos, Grecja, udział bierny
   1999 X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, Caxambu, Minas Gerais, Brazylia, poster
   2000 Very Heavy Metals 2000, Presqu’ile de Giens, Francja, Satellite Symposium of the Xth International Congress of Quantum Chemistry, poster
   2001 Relativistic effects in Heavy-Element Chemistry and Physics: Advanced Methods for Calculations on Heavy and Superheavy Elements, Kerkrade, Holandia, poster
   2002 Od naiwności do granic poznania – Relatywistyczna mechanika kwantowa w chemii, Warszawa, udział bierny
   2003 Current trends in Theoretical Chemistry IV, Kraków, Polska, poster
   2004 Pomeranian Quantum Chemistry and Physics Workshop, Pobierowo, Polska, komunikat
   2005 Professor Brian G Wybourne Commemorative Meeting: Symmetry, Spectroscopy and Schur, Toruń, Polska, udział bierny
   2005 Pomeranian Quantum Chemistry and Physics Workshop, Pobierowo, Polska, poster
   2006 VII Girona Seminar on the nature of chemical bond, Girona, Hiszpania, poster
   2007 Symposium on Advanced Methods of Quantum Chemistry and Physics, Toruń, Polska, udział bierny
   2007 Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter, Myczkowce, Polska, referat
  • Wygłoszone referaty

   07 IX 1988 Instytut Chemii Teoretycznej i Fizycznej Freie Universität w Berlinie, „Relativistic and correlation effects in atoms”
   17 VIII 1989 Instytut Fizyki i Chemii, Uniwersytet w Kopenhadze, Dania, “On the accuracy limit in the calculations of atomic energy levels”
   10 II 1992 Departament Fizyki i Chemii, Uniwersytet Valladolid, Hiszpania, ”Accurate calculations for atoms, including relativistic, QED and correlation effects”
   X 1994 Zakład Metod Obliczeniowych Fizyki Molekularnej IF UMK w Toruniu „Relativistic DF calculations for polyatomic molecules”
   27 IX 1995 Laboratorium Fizyki Chemicznej, Uniwersytet Groningen, Holandia, “Relativistic and correlation effects in atoms and moleculs”
   4 X 1996 Laboratorium Fizyki Chemicznej, Uniwersytet Groningen, Holandia, “Relativistic and correlation effects on molecular properties of interhalogens”
   X 1998 Zakład Metod Obliczeniowych Fizyki Molekularnej IF UMK w Toruniu, “Relativistic effects on spectroscopic constants of hydrogen halides”
   VI 1999 Zakład Chemii Kwantowej, Wydział Chemii UMK w Toruniu, “Relativistic and correlation effects on molecular properties of hydrogen halides and interhalogens”
   11 XII 1999 Departament Chemii i Fizyki Molekularnej, Instytut Chemii w São Carlos, (Uniwersytet Sao Paulo), Brazylia, „Relativistic and correlation effects in halogen molecules”
   17 V 2007 Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń „Efekty relatywistyczne w molekułach”
   12 X 2007 Katedra Fizyki teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Politechnika Gdańska, Gdańsk „Badanie efektów relatywistycznych w molekułach”
   08 XI 2007 Pracownia Chemii Kwantowej, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa „Badanie efektów relatywistycznych w molekułach”
   23 VI 2008 Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Uniwersytetu Friedricha-Alexandra w Erlangen w Niemczech
  • Wykaz ważniejszych publikacji

   1. J. Styszyński, J. Karwowski and W. Jaskólski, Cross terms between correlation and relativistic effects in closed- shell atoms, Proceedings of 6-th seminar on Computational Methods in Quantum Chemistry, ed. W. Kraemer, Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Garching (1984), 79-94,
   2. J. Karwowski, J. Styszyński Ground state energies of closed-shell atoms, Intern. J. Quantum Chem. 28 (1985), 27-37
   3. J. Styszyński, J. Karwowski Multiconfiguration Dirac-Fock study on the ground-state energies of two-electron atoms, J. Phys.B 21 (1988), 2389-2397
   4. J. Styszyński, J. Karwowski Screening constants in multi-configuration Hartree-Fock and Dirac-Fock methods, Acta Physica Polonica 6 (1990), 855-859
   5. J. Karwowski, J. Styszyński, W.H.E. Schwarz A numerical study on validity of Breit-Pauli approximation, J. Phys.B 24 (1991) 4877-4885, (erratum: J. Phys. B 25 (1992) 2763-2764)
   6. G.L. Malli, J. Styszyński Ab initio all electron Dirac-Fock-Breit calculations for ThF4 using relativistic universal Gaussian basis set, J. Chem. Phys. 101 (1994), 10736-10745
   7. G.L. Malli, J. Styszyński, A.B.F. Da Silva Ab initio calculations of relativistic and electron correlation effects in polyatomics molecules using universal gaussian basis set: XeF2, Intern. J. Quantum Chem. 55 (1995), 213-225
   8. J. Styszyński, G.L. Malli Electron correlation and relativistic effects in xenon tetrafluorides, Intern. J. Quantum Chem. 55 (1995), 227-235
   9. G.L. Malli, J. Styszyński Ab initio all-electron Dirac-Fock-Breit calculations for UF6, J. Chem. Phys. 104 (1996), 1012-1017
   10. L. Visscher, J.Styszyński, W.C. Nieuwpoort Relativistic and correlation effects on molecular properties II: The hydrogen halides HF, HCl, HBr, HI, HAt, J. Chem. Phys. 105 (1996), 1987-1994
   11. J. Styszyński, X. Cao, G.L. Malli, L. Visscher Relativistic all-electron Dirac-Fock-Breit calculations on xenon fluorides (XeFn, n=1,2,4,6), J. Computational Chemistry 18 (1997), 601-608
   12. B. de Jong, J. Styszyński, L. Visscher, W.C. Nieuwpoort Relativistic and correlation effects on molecular properties III. Interhalogens: ClF, BrF, BrCl, IF, ICl, IBr, J. Chem. Phys. 108 (1998), 5177-5184
   13. G.L. Malli, J. Styszyński, Ab initio all-electron fully relativistic Dirac-Fock-Breit calculations for molecules of the superheavy transactinide elements: Rutherfordium tetrachloride, J. Chem. Phys. 109 (1998)
   14. J. Styszyński Relativistic core-valence correlation effects on molecular properties of the hydrogen halide molecules, Chemical Physics Letters 317 (2000), 351-359
   15. J. Styszyński, J.Kobus Relativistic and correlation effects on spectroscopic constants of the hydrogen astatide molecule Chemical Physics Letters 369 (2003), 441-448
   16. E. Matito, J.Kobus, J. Styszyński, Bond centred functions in relativistic and non-relativistic calculations for diatomics. Chemical Physics 321 (2006), 277-284,
   17. Jacek Styszyński, Badanie efektów relatywistycznych w molekułach. Metody czteroskładnikowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007
   18. Jacek Styszyński, Atoms and molecules in relativistic quantum mechanics, Journal of Physics: Conference Series 104 (2008), 012025 – 012033
   19. Jacek Styszyński, Why do we need relativistic computational methods? Chemical intuition versus experimental and theoretical results, Springer UK, w przygotowaniu