dr Marcin Ślęczka

  dr Marcin Ślęczka

  • Informacje ogólne

   Stopień naukowy: doktor
   Stanowisko: adiunkt
   Zakład: Zakład Elektrodynamiki i Optyki
   Numer pokoju: 409
   Telefon: +48 91 444 10 16
   E-mail: marcin.sleczka@usz.edu.pl
   Konsultacje: Poniedziałek 10:00- 11:30
  • Wykształcenie

   2006 magister fizyki, Uniwersytet Szczeciński,
   praca magisterska: Przybliżone rozwiązanie równań optyki półklasycznej z użyciem operatora fazy.
   pod kierunkiem dr hab. prof US Adama Bechlera
   2014 doktor fizyki, Uniwersytet Szczeciński,
   praca doktorska: Niezależny od cechowania opis oddziaływania materii z silnymi i krótkimi impulsami laserowymi
   Promotor dr hab. prof US Adama Bechlera
   Recenzenci:
   prof. dr hab. Mirosław Brewczyk, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
   dr hab. prof. UŁ Jarosław Bauer, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Łódzki
  • Przebieg pracy zawodowej

   od X 2006 asystent w Zakładzie Elektrodynamiki i Optyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński
  • Zainteresowania naukowe

   • Optyka półklasyczna
   • Oddziaływanie układów atomowych z polem elektromagnetycznym
   • Jonizacja atomów przez silne i krótkie impulsy światła laserowego
  • Udział w szkołach i konferencjach

   23 IX – 04 X 2002 Udział w kursie fizyki eksperymentalnej – Uniwersität Rostock
   22 – 25 IX 2008 Optyka i Informatyka Kwantowa II, Toruń, Polska
   poster: Jonizacja atomu przez silne i krótkie impulsy laserowe
   08 – 1 VII 2009 41st EGAS Conference, Gdańsk, Polska
   poster: Angular distributions of atomic photoelectrons ejected by strong laser field
   27 VI – 01 VII 2011 Polska Konferencja Optyczna, Międzyzdroje, Polska
   03 – 07 IX 2012 Czech-Polish-Slovak Optical Conference, Ostravice, Czechy
   wykład i poster: Interaction of atomic systems with strong and short pulses – a new type of gauge invariant approach
   VII 2013 Polska konferencja Optyczna, Sandomierz, Polska
   wykład: Jonizacja atomów w silnych polach laserowych i problem zależności od cechowania
   VII IX 2015 Polska konferencja Optyczna, Legnica, Polska
   poster: Zakres stosowalności niezależnego od cechowania modelu opisującego jonizacje atomu przez silne pola laserowe
  • Wygłoszone referaty

   2007 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie układu atomowego z silnym impulsem świetlnym
   2008 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Jonizacja atomu przez krótkie i silne impulsy świetlne
   2009 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie atomu z silnym impulsem świetlnym – przybliżenie silnego pola i rozkłady kątowe fotoelektronów
   2010 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie układów atomowych z silnymi polami laserowymi – opis niezależny od wyboru cechowania
   2011 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie atomów z krótkimi i silnymi impulsami świetlnymi. Rozkłady energetyczne.
   2012 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Niezależny od cechowania opis oddziaływania materii z silnymi i krótkimi impulsami świetlnymi.
   2012 Czech-Polish-Slovak Optical Conference, Ostravice, Czech Republic, Interaction of atomic systems with strong and short pulses – a new type of gauge invariant approach.
  • Nagrody i odznaczenia

   2005 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce
   2006 Wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce przyznane przez Dziekana Wydziału Matematyczno – Fizycznego Prof. US dr hab. Jerzy Stelmach
   2014 Wyróżnienie w konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego