dr Tomasz Jędrzejak - Wydział Matematyczno-Fizyczny