Po drugim roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) student jest zobligowany do odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych, a w przypadku specjalności nauczycielskich praktyk przygotowujących do zawodu nauczyciela w szkole podstawowej. Dodatkowo studenci specjalności nauczycielskie drugiego stopnia studiów odbywają praktyki w szkole gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

 • Praktyki zawodowe

  Praktyki zawodowe mają charakter ciągły i odbywają się w dwóch częściach: dwa tygodnie w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej po 4 semestrze studiów oraz jeden tydzień w trakcie przerwy zimowej po 5 semestrze studiów. Celem praktyk zawodowej jest weryfikacja własnej wiedzy oraz umiejętności w odniesieniu do wymagań stawianych przez potencjalnych pracodawców, a także poszerzenie tej wiedzy oraz zdobycie kompetencji niezbędnych do aktywizacji zawodowej na rynku pracy. Zasady odbywania oraz zaliczania praktyk normuje regulamin praktyk zawodowych. Po odbytych praktykach student przekazuje wydziałowemu opiekunowi praktyk zawodowych wypełniony dziennik praktyk oraz kartę oceny praktyki, które stanowią podstawę zaliczenia praktyki.

  Opiekunami praktyk zawodowych są:

  na kierunku Fizyka
  mgr Janusz Mielnik,
  tel. 091 444 12 30,
  e-mail: mielnik@wmf.univ.szczecin.pl

  na kierunku Matematyka
  mgr Piotr Polak,
  tel. 091 444 12 29,
  e-mail:  piotr.polak@wmf.univ.szczecin.pl

 • Praktyki nauczycielskie

  Celem praktyk nauczycielskich jest przygotowanie studentów do nauczania w szkole podstawowej (dla studiów licencjackich) oraz w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (dla studiów magisterskich). Odbycie praktyk normuje regulamin.

  Opiekunami praktyk nauczycielskich są:

  na kierunku Fizyka
  dr Tadeusz Molenda,
  tel. 091 444 12 44/50, 
  e-mail: molenda@wmf.univ.szczecin.pl

  na kierunku Matematyka
  dr Małgorzata Makiewicz,
  tel. 091 444 12 67,
  e-mail: mmakiewicz@gmail.com

  Organizacją  wszystkich praktyk pedagogicznych w Uniwersytecie Szczecińskim zajmuje się:

  Uniwersyteckie Centrum Edukacji
  ul. Szwoleżerów 18
  71-392 Szczecin,
  tel. 0 91 444 28 95
  strona WWW: www.uce.usz.edu.pl