Instytut Matematyki posiada niebagatelną ofertę wyjazdów na studia zagraniczne w ramach programu „Erasmus+” oraz „Erasmus+ kraje partnerskie” finansowanego przez Unię Europejską. Taki wyjazd polega na studiowaniu przez jeden semestr na zagranicznej uczelni (z możliwością przedłużenia o dodatkowy semestr) według zaakceptowanego przez Instytut Matematyki wyboru przedmiotów tak, aby po powrocie uznać takie studia zagraniczne za równoważne  z analogicznym okresem studiów na Uniwersytecie Szczecińskim. Począwszy od drugiego roku studiów licencjackich, każdy student Instytutu Matematyki ma prawo starać się o taki wyjazd. Przez wzgląd na specyfikę matematyki na ogół wystarczy znajomość języka angielskiego na poziomie B1, choć oczywiście zawsze wystarcza znajomość języka kraju docelowego.  Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymują odpowiednie stypendia. Na przykład do kraju docelowego Włochy jest to 500 euro miesięcznie. Osoby uprawnione do stypendium socjalnego lub osoby niepełnosprawne dodatkowo otrzymują 200 euro miesięcznie, co już wystarcza na skromne utrzymanie.

W ramach programu „Erasmus+” Wydział Matematyczno-Fizyczny ma podpisane umowy partnerskie z następującymi uczelniami:

  • University of Palermo, Faculty School of basic and Applied Sciences,
  • Universita Degli Studi di Messina, Departimento di Scienze matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra,
  • University of Porto, Faculdade de Ciencias do Porto,
  • Technische Universitat Darmstadt.

oraz w ramach programu „Erasmus+ kraje partnerskie”:

  • National Technical University  „Kharkiv Polytechnic Institute”, International Business and Finance Faculty,
  • V. N. Karazin Kharkiv National University, Mathematics and Computer Sciences Faculty.

W przypadku, gdy potencjalny kandydat do wyjazdu jest zainteresowany konkretną uczelnią w Europie spoza powyższej listy, istnieje możliwość nawiązania współpracy z proponowaną przez studenta uczelnią.

Studia zagraniczne w ramach programu „Erasmus+” stwarzają niepowtarzalną okazję do samodzielnego życia w obcym państwie przez kilka miesięcy, co jest głębokim i wartościowym doświadczeniem i zdecydowanie poszerza horyzonty myślowe każdego, kto taki wyjazd włączy do swojego programu rozwoju osobistego.

Po szczególne informacje prosimy zwrócić się do Wydziałowego koordynatora ds. programu „Erasmus+”, którym obecnie jest pani dr Jekatierina Sklyar.