Cykl zajęć warsztatowych dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych (1.10.17- 30.03.18 i 1.09.18/31.12.18) oraz dla II klas gimnazjalnych MATH&ARTS – od sztuki do matematyki.

W ramach projektu realizowane będą następujące tematy:

  1. Trening widzenia tego, co niewidoczne (od obserwacji fotografii anaglifowych przez analizę złudzeń optycznych po budowę figur niemożliwych),
  2. Trening intuicji powierzchni (tangramy, parkietarze i sofizmaty),
  3. Trening konstruowania fraktali płaskich i przestrzennych (Trójkąt Sierpińskiego, Kostka Mengera),
  4. Trening intuicji objętości (od pojemności ostrosłupa do wypełniania przestrzeni),
  5. Trening fotografii poznawczej – tematy studyjne i plenerowe (pojęcia matematyczne, prawidłowości, metafory),
  6. Trening harmonii a sztuka kinetyczna – powstawanie figur obrotowych, doświadczenia powierzchni symetrycznych, konstrukcja elipsy,
  7. Trening instalacji przestrzennych a tw. Eulera dla wielościanów wypukłych,
  8. Trening grafiki i formowania – figury przestrzenne, ich cienie i przekroje, anamorfozy.

W zajęciach będą uczestniczyły grupy ze szkół objętych patronatem Zakładu Dydaktyki Matematyki IM WMF US.