• Na staż bez mrugnięcia okiem

  Projekt obejmuje organizację staży dla studentów optyki okularowej Uniwersytetu Szczecińskiego w firmach związanych z branżą okularową. Konkretnie chodzi o wysoce wyspecjalizowane firmy, posiadające duże doświadczenie i nowoczesne urządzenia służące do produkcji oraz szlifowania soczewek okularowych. Projekt ma umożliwić studentom bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą, sprawdzenie zdobytej w czasie studiów wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej.

  Czas realizacji: 01.03.2018 – 01.03.2019 r.

 • KIERUNKI MATEMATYCZNE MOGĄ BYĆ ATRAKCYJNE – ZAMAWIANE KSZTAŁCENIE NA UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM

  Empty section. Edit page to add content here.
 • Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce

  Projekt realizowany był  na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w ramach Działania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała okres od 1 września 2012r. do 31 grudnia 2015r, a wsparcie dotyczy dwóch kierunków studiów: FIZYKI oraz MATEMATYKI.

 • Uniwersytet Szczeciński -Lider Przyszłości

  Projekt realizowany był w latach 2009-2015 w ramach Działania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wsparciem w ramach projektu objęto cztery jednostki Uniwersytetu Szczecińskiego: Akademickie Biuro Karier US, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Wydział Nauk Przyrodniczych i Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.