• KIERUNKI MATEMATYCZNE MOGĄ BYĆ ATRAKCYJNE – ZAMAWIANE KSZTAŁCENIE NA UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM

    Projekt obejmował kształcenie na pierwszym stopniu studiów w latach 2009-2015. W ramach projektu przeprowadzane były bezpłatne zajęcia dodatkowe wspomagające nauczanie z matematyki, poprawiono bazę dydaktyczną Wydziału poprzez zwiększenie zasobów bibliotecznych WMF US, obejmujące książki, prenumeratę najnowszych branżowych czasopism, dostęp do specjalistycznych baz danych. Organizowano dla uczestników projektu praktyki, konferencje naukowe i wykłady z wizytującymi z innych uczelni profesorami.

  • Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce

    Projekt realizowany był  na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w ramach Działania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała okres od 1 września 2012r. do 31 grudnia 2015r, a wsparcie dotyczy dwóch kierunków studiów: FIZYKI oraz MATEMATYKI.

  • Uniwersytet Szczeciński -Lider Przyszłości

    Projekt realizowany był w latach 2009-2015 w ramach Działania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wsparciem w ramach projektu objęto cztery jednostki Uniwersytetu Szczecińskiego: Akademickie Biuro Karier US, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Wydział Nauk Przyrodniczych i Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.